V letošním roce se k Akademii Grand Prix d’Horlogerie de Genève (GPHG) připojili noví členové, čímž se celkový počet akademiků po celém světě zvýšil na 827. Mezi nováčky je 35 mladých lidí ve věku do 25 let.

Akademie GPHG, jejímiž členy jsou také Jan Lidmaňský a Luděk Seryn, rozhoduje o nominaci časomír do soutěže GPHG a spolu s porotou vybírá vítěze ročníku a uděluje ceny v patnácti kategoriích.

Aktuální seznam akademiků GPHG

Všichni členové Akademie se od dubna podílejí na návrhů modelů, jež mohou soutěžit, a poté – jakmile jsou návrhy schváleny – následuje úvodní hlasování. Druhé kolo hlasování se koná v říjnu digitálně.

ČTĚTE: Ocenění GPHG letos po třiadvacáté

Souběžně se v Ženevě za zavřenými dveřmi sejde porota složená z 30 členů rovněž z řad Akademie (15 osob vylosovaných notářem a 15 osob vybraných předsedou poroty a GPHG), aby fyzicky zhodnotila soutěžící hodinky.

Elektronické hlasy členů Akademie přidané k hlasům poroty určí vítěze prestižních cen, které budou 9. listopadu vyhlášeny na 23. slavnostním předávání cen GPHG v Ženevě.

Andrej Poliak