Server Reportlinker ve své zprávě „Globální průmysl hodinek a hodin“ odhaduje, že globální trh s hodinkami a hodinami dosáhne do roku 2027 hodnoty 73,4 miliardy dolarů.

Hodnota globálního trhu byla v roce 2020 odhadována na 60,5 miliardy USD. V roce 2027 má podle Reportlinkeru dosáhnout revidované velikosti 73,4 miliardy USD, což znamená, že v období 2020-2027 poroste tempem 2,8 %.

Předpokládá se, že trh s quartzovými časomírami, jeden ze segmentů analyzovaných ve zprávě, zaznamená růst 2,3 % a do konce analyzovaného období dosáhne 48,1 miliardy USD. S přihlédnutím k probíhajícímu zotavování po kovidové pandemii je růst v segmentu mechanických hodinek pro příští sedmileté období upraven na revidovanou hodnotu 3,9 %.

Trh s hodinkami a hodinami v USA se v roce 2020 odhadoval na 12,3 miliardy USD. V Číně, druhé největší ekonomice světa, se do roku 2027 předpokládá dosažení předpokládané velikosti trhu ve výši 7,9 miliardy USD, přičemž v analyzovaném období 2020 až 2027 bude růst o 4 %. Mezi další pozoruhodné geografické trhy patří Japonsko a Kanada, u nichž se v období 2020-2027 předpokládá růst o 1,9 %, resp. 2,5 %. V rámci Evropy se předpokládá růst Německa přibližně o 2,4 %.

aak, GlobalNewswire