Švýcarská značka Norqain učinila další krok ve svém závazku o ochraně životního prostředí. Získala certifikaci CO2 neutrality od společnosti Swiss Climate.

Toto ocenění potvrzuje, že hodinářská společnost zavedla jasnou politiku k dosažení ambiciózního cíle snížit emise CO2 a že ty, kterým se nelze vyhnout, budou kompenzovány dvěma klimatickými projekty.

Značka se podílí na udržitelném obhospodařování 7279 hektarů lesa ve švýcarském kantonu Schwyz. Druhým projektem je ochrana lesů na břehu jezera Kariba v severní části Zimbabwe.

Zimbabwe patří mezi země s nejvyšší mírou úbytku lesů na světě. V letech 2010 až 2015 zde každoročně ubylo 312 000 hektarů lesa. Hlavními příčinami odlesňování jsou socioekonomické aktivity a výsledek úzce souvisí s nízkou pozicí Zimbabwe v indexu lidského rozvoje.

Tisková zpráva