Na ostrově Man je rušno. Po letech kusové tvorby představil Roger W Smith svou první sériovou kolekci hodinek založenou na jeho modifikovaných řadách Series 1 až 4. Jediný pravověrný pokračovatel slavné britské hodinářské školy, jejíž současnou podobu se svou manufakturou ztělesňuje, tak stojí na začátku její nové etapy.

V malé manufaktuře Rogera Smithe, stejně nepřístupné jako kterékoliv údolí Švýcarského Jury, je velmi živo. V prostoru o málo větším než je klasická dvojgaráž, má své místo několik hodinářských pracovních stolů, CNC soustruh, jehož operátor Andy Dallison dřív tvořil komponenty leteckých motorů Rolls-Royce, několik CAD pracovišť a pár rozpracovaných návrhů. V červnu 2013 sem byl také přemístěn poslední stroj z dílny George Danielse… Symbolicky šlo právě o vysoce přesný stroj Hauser P325, na kterém Daniels vyráběl různé verze svého koaxiálního kroku. Atmosféra je tu přátelská a horlivá.

Moment v čase

Pro Rogera Smithe byla před začátkem kariéry zásadním momentem návštěva Dr. George Danielse v hodinářské škole, na které studoval. Bylo to v roce 1987 a mistr zde předvedl své ikonické kapesní hodinky Space Traveller. Jeho další cesta pak byla dle jeho slov křišťálově jasná… sedm let pracovat dle Danielsových metod, aby si osvojil všechna potřebná řemesla do té míry, že byl s velkým mistrem schopen spolupracovat. Vlastní dílnu založil v roce 2001, od té doby produkuje kolem 10 kusů mistrovských kousků ročně. To se má nyní změnit.

Řemeslo přivedené k dokonalosti

Předchozí kusová výroba hodinek Series 1 a Series 2 spolu s novými modely Series 3 (s retrográdním ukazatelem data) a Series 4 (s kalendářem a fází Měsíce) budou tvořit základ nové celistvé řady. Oproti původním hodinkám bude celá řada vybavena novou verzí koaxiálního kroku. Novou, o 23 % lehčí podobu Smith představil před třemi lety v hodinkách GREAT Britain. Tým očekává, že v budoucnu vyprodukuje přes 25 hodinek ročně. I když vezmeme v úvahu velikost týmu a vysoké standardy haute horlogerie, tato rychlost produkce se může jevit neskutečně nízká. Co však stojí za tímto zdánlivým nesouladem mezi činorodou prací a nízkou produktivitou, je pouze intenzita úsilí, které směřuje do každých hodinek se značkou R. W. Smith. Je to skutečně pozoruhodná koncentrace úsilí, odbornosti, umění a zručnosti, které se ve srovnatelném množství dostane málokterému předmětu kdekoliv na světě.

Není to však jen úsilí a zručnost, koncentrující v sobě celou historii a tradici anglického hodinářství, co činí hodinky se značkou R. W. Smith tak přitažlivé. I když je výjimečné, že všechny jejich části kromě vlásku jsou vyrobeny in-house, skutečnou předností, skutečnou pointou je to, že jsou tyto hodinky produktem originálního myšlení, usilovného bádání a… skutečné vášně.

Modus operandi

V jádru všeho, co se děje v ateliéru Rogera Smithe, je odhodlání dosáhnout na standardy kvality vytvořené velkými hodinářskými mistry a posunout je dál. To vše v oboru, kde se na jediném kusu hodinek podílí více než 25 různých řemesel. Taková specializace přirozeně znamená nutnost extrémní úrovně řemeslné práce. Inspirován příkladem George Danielse, Roger Smith se rozhodl napodobit tyto standardy s vírou nejen v to, že je to možné, ale také, že se čas investovaný do mistrného zvládnutí všech disciplín v konečném důsledku vrátí.

Přirozeně, tato pozornost pro detail a důkladnost je nejzřetelněji patrná v podobě nových časomír R. W. Smith. Číselník, ač jednoduchý co do designu, odhaluje při bližším pohledu skutečně velkolepý smysl pro detail. Gilošovaný stříbrný číselník s rytými číselnými indexy, složený ze sedmi částí, je komplexní kombinací několika úrovní a povrchových struktur. Složitost číselníků s sebou nese vysoké riziko chyby – jediná nepatrná chyba může pohřbít dlouhé týdny usilovné práce. Je to riziko, které, zdá se, Roger Smith přijímá jako cenu za standardy, které si vytyčil. Sledování Andyho Jonese jemně obrábějícího můstek stačí k tomu, abyste dostali tik do zápěstí, zvláště když si uvědomíte, jaké kvantum hodin tento proces zabere.

I samotné ručky se zdají být cvičením v dosažení pověstné složitě dosažené jednoduchosti. Svou dokonalostí zpracování jako by pocházely z Vulliamyho kapesních hodinek, které viděl během své práce pro Danielse. V přímém srovnání s vysoce kvalitními švýcarskými hodinkami vystoupí mimořádná hloubka a podrobnost hodinek do ostrého kontrastu – neznamená to však, že jedno je lepší než druhé. Zkrátka je patrné, že hodinky Rogera Smithe opravdu vycházejí z jiných tradic.

Roger Smith: Úsilí, řemeslo a celá historie anglického hodinářství koncentrovaná v jednom muži

British steel

Takříkajíc hlavní hvězdou je zde vlastní strojek, vyjímající se za průhledným dýnkem. To je ta část celého stroje, kde se všechny myšlenky, celá filozofie uvádí ve skutečnost. Slovy Rogera Smithe: „Hodinky musí být vizuálně i technicky zajímavé – to je hlavní zásada, které musí být podřízena tvorba každé jednotlivé komponenty. I té, jež ve skutečnosti nepůjde vidět. Na zajímavosti a přitažlivosti záleží stejně jako na samotném měření času.“ Tomu odpovídá i poměrně velkorysých 12 mm výšky kalibru (v případě Series 2) s mnohavrstvou architekturou. To má ovšem i praktičtější důvody – Roger Smith chce, aby jeho hodinky sloužily v řádu staletí. S tímto vědomím, robustnější konstrukce a trochu místa navíc usnadní „prácičku“ hodinářům v budoucnosti v případě, že bude nutná jejich pozornost. I z těchto důvodů je frekvence nastavena na 2,5 Hz.

Srdcem strojku je koaxiální (souosý) krokový mechanismus – tady už není místo pro velkorysost co do místa, hmotnosti nebo nároků na zručnost budoucích hodinářů. Zatímco Omega, pochopitelně, ve svém podání modifikovala tento mechanismus pro potřeby masové výroby, Roger Smith zůstává blízko Danielsovu originálu.

Open Dial – skeletonizovaná verze Series 2 byla vyvíjena od roku 2008, představená byla o 2 roky později.

Krokový mechanismus je osazen vlastní patentovanou monometalickou setrvačkou Quadrajust, po obvodu se čtyřmi excentrickými kompenzačními šroubky z platiny. To vše, jak Roger Smith přiznává, spíše kvůli technické výjimečnosti než z podstatnějších funkčních důvodů.

Úsilí věnované tvorbě těchto hodinek – od využití šatonu, tvaru ruček až po speciální „skořápové“ matné zpracování povrchu některých částí – je výjimečné podle jakýchkoliv standardů. Je to však krokové ústrojí a setrvačka, která dělá z hodinek opravdovou výkladní skříň hodinářství Rogera Smithe ještě více než náročné povrchové zpracování, které je podle Smithových slov jeho vášní, a jakýkoliv pohled na jeho hodinky dokazuje sílu a hloubku této „posedlosti“.

Třicetimilimetrový strojek s ručním nátahem a ukazatelem rezervy chodu je usazen v pouzdru o průměru 37 mm. Náročně zpracovaný číselník nese značku R. W. Smith. Hodinky budou dodávány v ručně vyrobené kazetě od proslulé anglické nábytkářské firmy Linley.

14525178_1218708194854094_7127947973934650751_o
Kompletní řada hodinek se značkou Roger W. Smith

Pokračovatel

Jakkoliv britské hodinářství nemá takovou image jako švýcarské, tamní hodináři mají na co navazovat. Britská hodinářská škola zahrnuje takové osobnosti, jako byl otec britské hodinářské školy Thomas Tompion (1639–1713), jeho žák George Graham (1673–1751) nebo třeba Thomas Mudge (1715–1794), vynálezce krokového mechanismu – nejdůležitější součásti hodinek vůbec. Minutová ručka, centrální vteřinovka, chronograf nebo bezklíčové natahování pomocí korunky – to vše jsou objevy britských hodinářů. Srovnatelný význam má také koaxiální krok George Danielse, v jehož stopách na jeho výslovné přání Roger Smith pokračuje.

Smith si uvědomuje svou roli a zodpovědnost, kterou na sebe vzal. Že mu osud slavné hodinářské školy není lhostejný, projevil i v poměrně diskutovaném otevřeném dopise hodinářům a sběratelům. Vyjádřil v něm svou naději v novou vlnu kdysi slavného britského hodinářství, zároveň kritizuje firmy, které na tradici britského hodinářství staví pouze svůj marketing a hodinky (tedy především jejich srdce – strojky) nakupují nebo vyrábějí ve Švýcarsku (v tom lepším případě). Jeho dopis je také hozenou rukavicí pro velké firmy žijící z této tradice. Vyzývá je k jejímu obohacení a skutečné participaci. Arnold & Son, Graham i Bremont zatím mlčí…

Series 4 zahrnují přehledný trojitý kalendář v pouzdru o průměru 41 mm. Datum, den, měsíc a měsíční fáze jako na dlani…

The Great Britain

V roce 2013 byl Roger Smith vybrán britským premiérem jako jeden z ambasadorů kampaně GREAT Britain, která měla podpořit to nejlepší z britského průmyslu. K této příležitosti vytvořit unikátní solitéry s názvem kampaně. Hodinky GREAT Britain mají možná jeden z nejkomplexnějších číselníků vůbec. Mimostředně umístěnou náročně gilošovanou vlajku „Union flag“ doplňují plastické hodinové číslice a malá vteřinová škála. Unikátní je i strojek s 3D architekturou, vycházející ze stěžejní řady Series 2.

Zdá se, že domovina si je vědoma příkladné práce svého syna. V loňském roce získal Roger W Smith na ceremoniálu pořádaném od roku 1990 cenu The Best British Craftsmanship. Slavné osobnosti ostrovní horologie by byly na svého následníka a na díla vycházející z jeho malé dílny na ostrově Man pyšné.

Strojky hodinek R. W. Smith využívají Danielsův proslulý koaxiální krokový mechanismus, který je dnes považován za jeden z nejvýjimečnějších. Každá součást s výjimkou vlásku je vyrobena zde v manufaktuře.