K 30. září 2022 pracovalo ve švýcarském hodinářském průmyslu 60 823 zaměstnanců. To je o 3332 více než v předchozím období. Vyplývá to z každoročního sčítání Konventu zaměstnavatelů hodinářského průmyslu.

Díky tomuto výraznému nárůstu se počet pracovníků v tomto odvětví vrátil na úroveň, která nebyla zaznamenána od quartzové krize. Ta v letech 1970-1988 snížila počet zaměstnanců z téměř 90 000 na 30 000. Od té doby se počet pracovníků zdvojnásobil, k čemuž přispěl vývoz švýcarských hodinek, který v roce 2022 dosáhl jedné z nejvyšších hodnot ve své historii. Statistika za prosinec a celý rok 2022 bude zveřejněna 24. ledna.

ČTĚTE: Švýcarské hodináře čeká i letos růst

Pracovníků ve výrobě přibylo 3780 (+9,3 %). Počet administrativních pracovníků klesl o 463 (-3,1 %), zatímco počet řídících pracovníků se mírně zvýšil o 31 (+1,9 %).

První tři švýcarské kantony z hlediska počtu hodinářů zůstávají beze změny. O první místo se stále dělí Neuchâtel (16 278), Bern (12 865) a Ženeva (10 987). „Hodinářský oblouk“, který tvoří tyto tři kantony a kantony Jura, Vaud a Solothurn, soustřeďuje většinu pracovníků v tomto odvětví, neboť do něj patří 9 z 10 zaměstnanců z celkového počtu pracovníků.

ČTĚTE: Hodinářský průmysl bude masivně nabírat pracovníky

Neuchâtel a Jura, které jsou klíčovými historickými subdodavatelskými centry, zaznamenaly nejvyšší nárůst, a to o 1 215 (+8,1 %), resp. 629 (+9,6 %) pracovníků. Data zveřejnila  Federace švýcarského hodinářského průmyslu (Fédération de I’industrie horlogére suisse FH).

Andrej Poliak