Představenstvo Federace švýcarského hodinářského průmyslu (Fédération de I’industrie horlogére suisse FH) navrhuje valnému shromáždění kandidaturu Yvese Bugmanna, v současnosti vedoucího právního oddělení FH, na post prezidenta po Jeanu-Danielu Paschovi.

„Výkonná rada FH se na svém zasedání dne 16. února 2023 rozhodla navrhnout kandidaturu Yvese Bugmanna na post prezidenta FH. Rozhodnutí bude přijato na valném shromáždění FH 29. června 2023 a nástup Bugmanna do funkce je naplánován na 1. ledna 2024,“ informoval současný prezident FH Jean-Daniel Pasche.

Osmačtyřicetiletý Yves Bugmann vystudoval práva na univerzitě v Curychu a bakalářský titul z obchodní administrativy na Vysoké škole obchodní v Curychu. Po práci vedoucího sekce ve Švýcarském federálním institutu duševního vlastnictví v Bernu nastoupil Yves Bugmann v roce 2006 do FH a převzal funkci vedoucího právního oddělení.

Jean-Daniel Pasche, který zastával funkci prezidenta od roku 2002, přičemž v letech 1993-2002 byl ředitelem, se vzdá své funkce k 31. prosinci 2023. Novému prezidentovi bude dispozici ještě v prvním pololetí roku 2024, aby pomohl s přechodem na novou funkci.

Tisková zpráva