Rusko v dějinách hodinářství nikdy nemělo výrazné postavení. Vše se změnilo až před devadesáti lety, kdy už se ovšem nejednalo o Rusko. Osm let po vzniku Svazu sovětských socialistických republik (SSSR) se začala psát sovětská hodinářská historie.

„Ze skromných začátků, navíc opožděných za evropským vývojem, se Rusko (respektive SSSR) postupně propracovalo až k pozici druhého největšího producenta náramkových hodinek na světě,“ napsal Radko Kynčl ve svém článku v magazínu Watch It! # 25.

Počátek 20. století znamenal pro Rusko konec imperiálního období. Země byla zmítána jedním ozbrojeným konfliktem za druhým. Občanská válka trvající do roku 1922 přivedla k moci bolševiky. Poslední prosincový den toho roku byl na prvním sjezdu sovětů SSSR dekretem vyhlášen Svaz sovětských socialistických republik. „Předobraz budoucí Světové sovětské republiky,“ hřímal ve svém projevu tehdejší generální tajemník ústředního výboru Komunistické strany Ruska Josif Vissarionovič Stalin. Jeho vize se naštěstí nikdy nenaplnila.

K postupné obnově hospodářství, které bylo v neutěšeném stavu, došlo až na konci 20. let minulého století. „Dekretem (z roku 1927) bylo nařízeno vybudovat hodinářský průmysl, zejména pro potřeby Rudé armády,“ píše Kynčl. Vzniklo několik plánů, jak toho docílit. Sovětští komisaři měli možnosti vybudování hodinářského průmyslu zkoumat v několika evropských zemích včetně bývalého Československa.

Z nejrůznějších důvodů ale se SSSR nikdo nechtěl spolupracovat. Z již rozpracovaného plánu s několika švýcarskými hodináři nakonec sešlo. Sověti se proto vypravili do Spojených států amerických. Díky krizi se jim podařilo odkoupit vybavení zkrachovalých firem Dueber-Hampden Watch Company a Ansonia Clock Company z Ohia. Komisaři veškeré vybavení a součástky zabalili a poslali do Moskvy.

S rozjezdem výroby sovětům pomáhalo 22 bývalých zaměstnanců hodinářské manufaktury Dueber-Hampden. Budova První moskevské hodinářské továrny byla dokončena v září 1930. A již 7. listopadu bylo ve Velkém divadle v Moskvě představeno prvních padesát sovětských náramkových hodinek.